Stäng
oxygen 502887 1920

Lustgas, vad är det och hur använder man det?

Lustgas är en gas som är ofarlig i rätt mängd. Den kemiska förkortningen är N2O och är en blandning av syrgas och lustgas. Främsta syftet och användningen för lustgas är inom sjukvården som smärtstillande, oftast inom förlossningar eller vid olika typer av tandvård. Men ett annat användningsområde är inom köket i sifoner. Inom vården får man då andas in en kontrollerad mängd lustgas genom en mask som man får av personalen, lustgasen har en direkt verkan och lämnar också kroppen väldigt snabbt. Efter bara några andningar av normal ren luft så återställs kroppen och lustgasen lämnar kroppen snabbt och effekten försvinner.

co2 cylinder 505395 1920

Miljöpåverkan

Lustgas, eller kväveoxid tömmer ozonskiktet och står för en ökande andel av den totala påverkan på ozonskiktet de senaste åren. Samtidigt är dikväveoxid också en stark växthusgas. Jordbrukssektorn och markanvändningen är de två viktigaste källorna. Utsläppen av lustgas eller kväveoxid minskar svagt nationellt.

Det totala utsläppet har minskat med cirka 14% till skillnad med 1990. Industriell bearbetning, produktanvändning och jordbruk föll mest. Nedgången inom jordbrukssektorn beror främst på minskad animalieproduktion (särskilt nötkreatur och grisar) och delvis minskad användning av oorganiska gödningsmedel.

Men vad använder man det till?

Som nämnt innan så används lustgas främst inom sjukvården vid olika tillfällen. Ett annat användningsområde för lustgasen är faktiskt i köket. Är du på restaurang eller hemma i köket kan du enkelt använda dig av en gräddsifon för att kunna dekorera fint eller toppa dina bakelser med grädde. Gräddsifonen drivs av en kolsyrepatron, eller gräddpatron som man även kan kalla den för. En kolsyrepatron kan kallas för mycket, som nämnt gräddpatroner, kolsyrepatron, N2O patron eller lustgas patron. Gräddsifonen eller sifonen man använder är oftast batteridriven och enkel att använda. Fyll sifonen med, exempelvis flytande grädde, skaka till den några gånger och sen toppa på din bakelse!

tart 1283822 1920