Stäng
pexels christina morillo 1181396

Kontorets och arbetsrutinens inverkan på arbetstagarnas hälsa och produktivitet

Under de senaste åren har det bedrivits en hel del forskning om hur olika typer av kontor och arbetsmetoder påverkar arbetstagarnas hälsa och produktivitet. Även om denna forskning har gett ett antal insikter har den också varit ganska splittrad och svår att sammanfatta. Samtidigt finns det några tydliga principer som framgår av denna forskning som, om de hanteras väl, kan leda till ökad attraktivitet och lättare utlösa önskvärda beteenden på arbetsplatsen. I det här blogginlägget kommer vi att försöka ge en kortfattad översikt över den här forskningen och lyfta fram några av de viktigaste principerna för att skapa aktivitetsbaserade arbetsplatser och arbetssätt.

Det första man bör notera om denna forskningsmassa är att den är ganska splittrad. Detta beror delvis på att det finns så många olika typer av kontor och arbetsmetoder, var och en med sina egna unika fördelar och nackdelar. Därför kan det vara svårt att jämföra äpplen med äpplen när man genomför denna typ av forskning. Dessutom kan effekterna av olika typer av kontor och arbetsmetoder på arbetstagarnas hälsa och produktivitet variera beroende på individuella omständigheter. Ett kontor som lämpar sig väl för en viss typ av arbetstagare kanske inte passar lika bra för en annan typ av arbetstagare.

Med detta sagt finns det några tydliga principer som framgår av denna forskning och som kan användas för att skapa aktivitetsbaserade arbetsplatser och arbetsmetoder som har större chans att bli framgångsrika över tid. Dessa principer omfattar följande:

  1. Kontorsdesignen bör stödja affärsmålen genom att underlätta och utlösa önskade beteenden
  2. Arbetsplatsstrategin bör baseras på organisationens specifika omständigheter och vara detaljerad och konkret
  3. Kontoren bör utformas med tanke på de anställdas hälsa och välbefinnande
  4. En bra kontorsdesign kan öka de anställdas produktivitet genom att minska distraktioner och öka komforten
  5. Aktiv kontorsutformning (t.ex. stående skrivbord, skrivbord med löpband) kan ha en positiv inverkan på de anställdas hälsa
  6. Det finns ingen universallösning när det gäller kontorsdesign – varje organisations behov är unika och måste beaktas när man utvecklar en arbetsplatsstrategi
  7. Arbetsplatsstrategier bör ses över och uppdateras regelbundet för att säkerställa att de fortfarande är relevanta och effektiva
  8. Flexibilitet är nyckeln – både när det gäller kontorsutformning och arbetsmetoder – för att kunna tillgodose förändrade behov över tid

Sammantaget ger forskningen om kontor och arbetsmetoder en något splittrad bild, men det finns några tydliga principer som framträder och som kan hjälpa organisationer att skapa aktivitetsbaserade arbetsplatser som med större sannolikhet kommer att vara framgångsrika över tid. Dessa principer omfattar att ta hänsyn till organisationens specifika behov, att utforma med tanke på de anställdas hälsa, att införliva aktiva designelement och att vara flexibel för att tillgodose förändrade behov över tiden. Om dessa principer förvaltas väl kan de leda till ökad attraktivitet och lättare utlösa önskvärda beteenden på arbetsplatsen.