Stäng
minnie zhou 0hiUWSi7jvs unsplash

Fördelarna med fertilitetsutredning

Har du eller din partner svårt att bli gravid? Om så är fallet kan FertilitetPlus hjälpa dig. De erbjuder grundliga fertilitetsbedömningar på både män och kvinnor utan väntetider och utan att någon remiss behövs. Med snabba handläggningstid kan de flesta utredningar slutföras inom en-två månader och behandlingen kan ofta påbörjas redan innan dess. Låt oss ta en titt på hur utredningsprocessen ser ut. 

Detaljerade konsultationer 

Det första steget i en fertilitetsutredning är ett detaljerat samråd mellan dig och sköterskan. Under detta möte går de igenom din sjukdomshistoria, diskuterar potentiella orsaker till utebliven graviditet och gör en allmän genomgång av din hälsa. Båda partnerna undersöks under detta besök, med huvudfokus på kvinnans hälsa. Efter detta första besök fattas också beslut om vilka blodprover som bör tas och vilka andra åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare bedöma fertilitetsnivåerna.

Avancerad teknik

FertilitetPlus använder avancerad teknik för att snabbt få fram exakta resultat. Deras läkare använder toppmoderna ultraljudsmaskiner för att upptäcka reproduktiva problem som cystor i äggstockarna eller livmoderfibroider, medan deras laboratorietekniker använder sofistikerade testverktyg för att kontrollera hormonnivåer, äggkvalitet, spermiernas antal och motilitet. De erbjuder också genetiska tester i form av NiPt-analyser för par som vill veta om de är bärare av genetiska sjukdomar som kan påverka deras framtida barn. Alla dessa tester ger en djupgående förståelse för reproduktiv hälsa så att de kan utveckla skräddarsydda behandlingar som uppfyller varje patients individuella behov. 

Omfattande behandlingsplaner 

När alla testresultat har samlats in och analyserats av deras expertteam skapas en omfattande behandlingsplan för varje patient utifrån deras individuella behov. Detta kan innefatta allt från livsstilsförändringar så som kostförändringar och stressreducerande tekniker eller rekommendation till mer omfattande behandlingar som in vitro-fertilisering (IVF). Beroende på situationen kan patienterna också hänvisas till specialiserad vård om ytterligare tjänster krävs för en lyckad befruktning.

FertilitetPlus erbjuder detaljerade fertilitetsbedömningar i kombination med avancerad teknik och omfattande behandlingsplaner som är skräddarsydda för varje individs behov – allt med minimala väntetider! Om du behöver hjälp med att bli gravid eller bara vill ha mer information om våra fertilitetsundersökningar, kontakta FertilitetPlus idag!