Stäng
pexels eternal happiness 3326362

Vad är syftet med yoga?

Yoga är ett begrepp inom den indiska filosofin, religionen och psykologin. Yoga är en term för många olika meditationstekniker från gamla indiska traditioner. Syftet med yoga har traditionellt sett varit att uppnå frihet och befrielse, men meningen med yogan är mycket bredare än så, beroende på vilken praktik eller filosofi utövaren utgår från. I västvärlden innebär yogan oftast att hålla kroppen mjuk, minska stress och förbättra hälsan.

Yoga har under de senaste decennierna fått stort intresse över hela västvärlden och idag återfinns yogastudior i nästan varenda stad i Sverige. Yogan utvecklas hela tiden och idag finns det många olika typer av yoga såsom lymfyoga och gravidyoga.

Yoga är idag oftast förknippat med ett sätt att träna på, men även avslappning och välmående.