Stäng
pexels pixabay 207691 1

Kurser inom utveckling och ledarskap

CoreCode erbjuder kurser som hjälper dig att utvecklas som individ och ledare. För att effektivisera verksamheten måste chefer och medarbetare kunna utnyttja varandras olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter. Det ger en större bild från flera olika vinklar och målar upp hela bilden av deras verksamhet.

Sveriges hittills populäraste ledarskapsutbildning. Utveckling av Grupp- och ledare (UGL) innehåller praktiskt ledarskap och problemlösningsövningar i grupper där du inte känner någon sedan tidigare. Du kan öva på de olika färdigheter och erfarenheter som finns bland utvecklingsteammedlemmar och få ut det mesta av dessa resurser. Utbildningen inkluderar inslag av kommunikation, konflikthantering och feedback som är vitala delar för att bli en lyckad ledare. I slutet av utbildningen kommer du att ha en verktygslåda full med verktyg och strategier för att effektivisera teamarbete och ledarskap.

Efter avslutad UGL, Team- och Ledarutveckling kan du fortsätta dina studier med FUGL, Advanced UGL. En djupdykning som tar dig till nästa steg i ledarskap och lagarbete. Det finns ett stort fokus på att fatta hållbara beslut och förstå konsekvenserna av olika beslut.

Självkännedom och självacceptans är viktiga komponenter för hur stor potential du kan nå. Att identifiera dina styrkor och svagheter kan ge dig mer insikt i hur din relation är uppbyggd. Hörnstenen i ett gott samarbete i alla aktiviteter kallas ”kommunikation”, och det är viktigt att veta var dina svagheter och styrkor ligger så det inte blir några överraskningar på vägen. Under den här veckan kan du träna på att göra konstruktiva val i ditt liv och bli mer autonom. Efter ett halvår blir det en uppföljningsdag.

Alla CoreCode-lärare har utbildats i flera kurser som handlar om personlig utveckling och är certifierade för de kurser de undervisar i. UGL-instruktörer är ackrediterade av Försvarshögskolan, som äger och fortsätter att garantera utbildningens kvalitet. Med höga krav på lärare ger CoreCodes utbildning metoder och verktyg som kan användas under hela livscykeln för att förbättra samarbetet inom ditt företag.