Stäng
Bilden visar vattenskoterförare som med nya vattenskoter regler behöver förarbevis för vattenskoter alternativt vattenskoter körkort
Bilden visar vattenskoterförare som med nya vattenskoter regler behöver förarbevis för vattenskoter alternativt vattenskoter körkort

Krav på förarbevis för vattenskoter

Med nya vattenskoter regler ställs det krav på förarbevis för vattenskoter. Med den nya vattenskoter utbildningen som ger behörighet och förarbevis för vattenskoter. Med kravet på förarbevis för vattenskoter, kommer det således att krävas ett körkort för vattenskoter.

Detta förarbevis ska visas upp vid kontroll. Det kan vara antingen som ett förarbevis för vattenskoter i pappersform eller som ett vattenskoter körkort. Det senare är av samma typ som gäller för andra typer av förarbevis för motorfordon. Det som allt som oftast kallas för fordonskörkort eller enbart körkort. Dessa brukar oftast även ha olika behörighet för flera olika fordon.

Fördelar med vattenskoter körkort istället för förarbevis i pappersform

Detta brukar i många fall vara betydligt enklare att medföra, på en vattenskoter. Vilket då tillsammans med övrig utrustning. Som exempelvis smartphone och plånbok.

På så sätt kan dessa enkelt förvaras i en vattensäker väska eller påse. Det brukar dock tillkomma en kostnad för detta. Som avser tillverkningskostnaden av vattenskoter körkortet.

Syftet med förarbevis för vattenskoter är att skapa en bättre vattenskoterförare som är uppdaterad om vattenskoterreglerna. Dessa gäller för både jetski och vattenskoter. Det ökar även tryggheten för övriga som befinner sig i sjöar, vikar, skärgård, hav och farleder.

Syftet med nya vattenskoter reglerna och förarbevis för vattenskoter

I förlängningen kommer detta ge en säkrare vattenskoterförare. Genom att vattenskoterföraren är uppdaterad med de senaste gällande vattenskoterreglerna. Men det har även flera funktioner, genom att teori och praktiska övning varvas med varandra. På så sätt kommer det nya vattenskoter reglerna över tid ge betydligt tryggare och säkrare vattenskoterförare.

Anledningen att det nu krävs nya vattenskoter regler och förarbevis för vattenskoter är att på grund av olika olyckor som inträffat. Genom att utbilda och ställa krav genom ett regelverk.

På så sätt hoppas man således på att öka kännedomen om vattenskoterns som fordon. En vattenskoter ska nämligen inte hanteras som ett lekfordon. Genom att det nu finns regler om hur en vattenskoter får framföras, så kommer det vara enklare att kontrollera.

Med även hur en vattenskoter på säkraste sätt kan framföras i farleder, vikar och i skärgård. Fördelen är att det numera går att hänvisa till ett regelverk ute i båttrafiken för exempelvis polis och kustbevakning.

Ny lagstiftning för vattenskotrar träder i kraft

Från och med 1 maj 2022 trädde en ny lagstiftning om vattenskotrar i kraft. Dessa kräver numera att alla förare av vattenskotrar ska ha ett vattenskoter körkort. Detta för att skapa en bättre förare av vattenskotrar. Genom att föraren är uppdaterad om de regler som gäller för vattenskotrar. På så sätt kommer det vara enklare att förhålla sig till hur en vattenskoter får framföras på ett säkert sätt i svenska vatten som farleder, vikar och i skärgården.

Varför ändringen med förarbevis för vattenskoter

Under de senaste åren har antalet olyckor och incidenter med vattenskotrar ökat. För att skapa en bättre och säkrare miljö för alla användare av vattenvägarna har regeringen beslutat att införa denna nya lagstiftning.

Vad du behöver göra för att utbilda dig inom nya vattenskoter reglerna

Om du planerar att köra en vattenskoter efter den 1 maj 2022 måste du således skaffa ett vattenskoter körkort. Detta kan du göra genom att gå en kurs för att skaffa förarbevis för vattenskoter. Där du får lära dig de regler och bestämmelser som gäller för vattenskotrar.

Vattenskoter utbildningen kommer också att lära dig hur man på ett säkert sätt använder en vattenskoter i olika vattendrag. Både hur du får framföra vattenskotern samt när du inte får framföra den.