Stäng
pexels tirachard kumtanom 347152 2

Hängrännor och stuprör – En viktig del av ditt hustak

Hängränna och stuprör är en viktig del av ditt tak. De ser till så att vattnet rinner bort från huset och att din husgrund inte skadas. Men vad är egentligen en hängränna och ett stuprör? Hur fungerar de? Och vad ska man tänka på när man väljer material?

En hängränna är en rörguide som sitter längs takkanten och samlar upp regnvatten. Den ser till så att vattnet inte rinner ner längs fasaden, där det kan orsaka skador eller öka risken för fukt. Hängrännan kan vara tillverkad av plast, aluminium, zink eller rostfritt stål. En vanlig dimension för hängrännor är 125 mm. Storleken avgörs dock av takytans storlek och lutning.

Stuprör är rör som sitter nedanför hängrännan och leder vattnet till marken eller dagvattnet. Stuprör kan tillverkas av plast, aluminium, zink eller rostfritt stål. En vanlig dimension för stuprör är 75 mm. Även här avgörs storleken av takytan och lutningen. De flesta stuprör är fyranordnade, vilket innebär att två stuprör möts i en T-koppling under marknivån.

Vid val av material till hängrännor och stuprör är det viktigt att tänka på hur de påverkas av tidens gång och olika väderförhållanden. Plast är ett billigt alternativ, men risken är att det bryts ner av UV-strålning och att det inte tål kyla lika bra som andra material. Aluminium och zink är två vanliga metaller, men de kan oxidera och få en grön beläggning med tiden. Rostfritt stål anses vara det mest hållbara alternativet, men det är också det dyraste.

Hängrännor och stuprör kräver regelbunden rengöring för att de ska fungera optimalt. Om hängrännorna är fyllda av löv och annat skräp kan vattnet rinna över och orsaka fuktproblem. Stupröret kan också bli igensatt, vilket gör att vattnet inte kan rinna ut som det ska.

Det är viktigt att kontrollera hängrännor och stuprör regelbundet, särskilt efter en hård storm eller efter höstlöven faller. Om du märker några problem, som till exempel en läcka eller en skada, är det bäst att åtgärda det direkt för att undvika större problem i framtiden. Oberoende av vilket material du väljer till dina hängrännor och stuprör, kommer de att tjäna dig väl i många år framöver.

Hängrännor och stuprör är en viktig del av ditt hus tak. De skyddar din husgrund och hindrar fukt från att göra skada på din fasad. Vid val av material är det viktigt att tänka på hållbarhet i förhållande till väderförhållanden. Regelmässig kontroll och rengöring är nödvändigt för att de ska fungera korrekt. Med rätt skötsel kommer hängrännor och stuprör att tjäna dig väl i många år framöver.