Stäng
pexels rodolfo clix 1366942

Hantering av kemikalier vid transport

Idag saknar många mindre företag en kemikonsult för att hjälpa dem att bättre kontrollera de dokument, varningsetiketter, säkerhetsdatablad och byggproduktdeklarationer som måste lämnas till myndigheterna. En kemikonsult kan till exempel hjälpa ditt företag på flera sätt som exempelvis juridisk utredning, utbildning och riskbedömning. Sedan 1995 har Amasis tillhandahållit sin expertis inom miljö och breda kunskap.

Hantering av kemikalier

Kemikaliehantering är det strategiska förebyggandet av miljö- och hälsorisker vid användning av kemikalier och biologiska ämnen. Genom att använda rätt typ av skyddsutrustning och genom att vidta rätt åtgärder för att förebygga skador kan du som företagsledare känna dig trygg med dina anställdas, men även för vår miljö och övriga medmänniskors liv.

Transport av farligt gods

Vid transport av farligt gods är flera deltagare ofta inblandade. I det här fallet gäller det att all relevant personal måste ha fått en ADR-utbildning för att förstå alla risker som kan uppstå vid transport av farligt gods. Utbildningens huvudsakliga syfte är att förebygga olyckor, men även om en olycka inträffar är det viktigt att veta vilka åtgärder som ska vidtas direkt på plats av transportpersonalen för att förhindra skador på liv och hälsa. Vid transport av farligt gods måste en säkerhetskonsult vara involverad för att förhindra olyckor vid hantering av farligt gods.