logga

 

Välkommen till Missmyra Risten Strand


Historik

Missmyra var namnet på en by som omnämndes redan under 1700-talet. Vid en skiftesreform i slutet av 1800-talet delades byn upp i mindre gårdar. En av dem var Missmyra 1:4 och där drevs jord- och skogsbruk fram till 1963. Då ville ägarna, systrarna Hedlund, överlåta gården till en organisation som skulle kunna driva den som en rekreationsanläggning för handikappade barn och ungdomar. Samma år köpte landstinget gården för 125 000 kronor och uppförde huvudbyggnaden på 975 kvm.

Byggnationen var klar 1968 och det året startade den första kolonin för utvecklingsstörda barn och ungdomar.  Under första hälften av av 1990-talet stod det klart att kommunerna skulle få huvudansvaret för insatserna till funktionshindrade. Landstinget hade då inte längre behov av Missmyra, men kommunerna hade inte intresse av att ta över anläggningen. Handikapprörelsen däremot ville ta över Missmyra och bildade en stiftelse med namnet "Stiftelsen Missmyra-Risten Resurscenter".

Stiftelsen köpte anläggningen för 1,4 miljoner kronor och tillträdde Missmyra den 6 april 1995. Verksamheten vid Missmyra fungerade bra efter övertagandet men det dröjde inte länge förrän stiftelsen drabbades av motgångar. Den 22 november 1995 ödelades hela huvudbyggnaden i en våldsam brand. Styrelsen beslutade att huvudbyggnaden skulle återuppföras och den 19 juni 1996 kunde den tas i bruk och verksamheten åter bedrivas enligt planerna. 

Stiftelsen har till ändamål att på Missmyra driva verksamhet för psykiskt och fysiskt funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna i habiliterings- och rehabiliteringssyfte samt för rekreation för handikapprörelsens medlemsföreningar och vid låg beläggning kan anläggningen hyras ut till externa kunder.

Stiftelsen och stödföreningen Missmyras Vänner ville göra Missmyra till länets bästa friluftsanläggning för funktionshindrade personer. Förutsättningarna är goda.

Anläggningens drift tas över av Kooperativet Optima Östergötland fr.o.m den 1 april 2012. Målet är att med enkelhet och vacker utemiljön skapa den bästa tänkbara handikappanpassad anläggning med fina promenadvägar och tillgång till bad, fiske, bastu och grillplatser. Men - bra kan bli ännu bättre. Därför går arbetet vidare med förbättringar och fortsatt utveckling. Gästerna ska känna sig nöjda och verkligen få ut det bästa möjliga av vistelsen vid Missmyra Risten Strand.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!